HAAPAMÄEN METSÄSTYSSEURA RY             PÖYTÄKIRJAN OTTEITA
Haapamäki 08.08.2018

PÖYTÄKIRJAN OTTEITA SÄÄNTÖMÄÄRÄISESTÄ KESÄKOKOUKSESTA 2018

Paikka: Pirjonkankaan maja 22.07.2018

Osallistujat: 17 henkilöä, erillinen liite

 

 

5. Metsästysjärjestelyt tulevana jahtikautena /Jäsenten ja vieraiden oikeudet harjoittaa metsästystä seuran vuokraamilla alueilla:

Riistakolmiolaskenta: Seuran suoríttama riistakolmiolaskenta suoritetaan elokuun alussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Kanalintuhavaintoja on ollut heikonlaisesti, mutta jonkinlaista suuntaviittaa poikueiden määrästä saataneen kolmiolaskennan tuloksena. Lopullinen lintujen määrä selviää kuitenkin vasta myöhemmin syksyllä metsästyskauden alettua. Alkavan metsästyskauden kanalintujen metsästysajat päätetään ja päivitetään elokuussa, josta syystä jokaisen tulee tarkistaa metsäkanalintujen lopulliset metsästysajat ennen jahtia Riistakeskuksen sivuilta syyskuussa ennen metsälle menoa. Mahdollisista pyyntiaikojen muutoksista tiedotetaan riistakeskuksen nettisivuilla ja uutisoidaan ao medioissa.

Noudatettavat metsästysajat: Puheenjohtaja esitti metsästysajoista keskustelun alkuun/pohjaksi viime vuotisen käytännön riistakiintiöineen ja rajoituksineen: Riistakeskuksen ilmoittamat metsästysajat, jäsenellä on oikeus ampua yksi kanalintu/jäsen, koppelo on kuitenkin rauhoitettu.
Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen päätökseksi.


Rauhoitusalueet ja rajoituksett:

Päätettiin, että rauhoitusalueena säilyy edelleen valtatie 23:n ja vanhan Keuruuntien välinen alue. Vanha maantie kuuluu rauhoitusalueeseen. Vt 23:n ja vanhantien välinen Haukilammentie on rauhoitusalueen itärajana, jonka itäpuolisella alueella saa metsästää seuralle vuokratuilla alueilla. Rauhoitus ei koske pienpetojen luokkupyyntiä.
Karhuniemen mökkialue rauhoitetaan vesilintumetsästykseltä
Sorsastuksessa tulee muistaa, että Sorsastus ja muukin metsästys on kielletty Vaissinjärvellä ja Vaissin kartanon alueella Siltasalmen sillan pielestä länteen aina Vaissinsalmeen saakka.
Riihossa Vaissin aukeaan rajoittuva alue ml Ylisenjärven vesialue rauhoitetaan sunnnuntaiaamujen osalta klo 12.00 saakka kyyhkyn-, sorsan, että myös varislintujen metsästykseltä. Näin saadaan aamuvarhaiseen ajoittuvaa meluhaittaa vähennettyä.
Tyrisevän rannassa Niemelän maalla oleva kosteikko on rauhoitettu metsästykseltä maanomistajan päätöksellä

Riistan rauhoitukset: Noudatetaan valtakunnallisia, asetuksen mukaisia metsästysaikoja ja rauhoituksia. Naarasmetso eli koppelo on kuitenkin rauhoitettu seuran omalla päätöksellä.

Riistakiintiöt: Päätettiin, että kokonaisriistakiintiö on yksi metsäkanalintu/ jäsen. Metsojen hengen säästämistä suositellaan kuitenkin edelleen. Metsäjänistä ja rusakkoa ei ole kiintiöity. Jäniksen ja rusakon vierasmetsästykseen tarvitaan kuitenkin normaalisti vieraskortti.

Istutettujen fasaanien metsästys: Istutettuja fasaaneja saa metsästää koiran koulutustarkoituksessa maksamalla etukäteen seuran tilille 50 €/3 lintua hintaisen fasaaniluvan. Peräisen kartanaon alueelle on kesäkuun alussa tuotu neljä laatikkoa fasaaneja.

Vieraalle on ostettavissa lintukoiran kouluttamiseen 20 €uron hintainen kausikoulutuslupa, joka ei oikeuta kuitenkaan lintujen ampumiseen.

Vieraskorttimenettely: Päätettiin, että vieraskorttien määrä ei rajoiteta, mutta isännällä saa olla samanaikaisesti enintään 5vierasta/päivä. Vieraslupa tulee lunastaa maksamalla suoritus seuran tilille pankissa tai nettipankissa tai Leppälän kahviossa ennen metsälle menoa. Vieraslupien hinnat ovat 10 euroa /lupavrk => kanalintukauden loppuun, jonka jälkeen 28.02.2019 saakka 5 euroa/lupavrk. Vieraskortilla pyydetty saalis lasketaan isännän kiintiöön.

Pienpetopyyntiin tai-jahtiin ei tarvitse viraskorttia, mutta isäntä(seuran jäsen) tulee olla aina mukana.

6. Koiran koulutus alueella 20.08. jälkeen
Jos koiraa koulutetaan alueella 20.08. – 01.09. tai hirvikoiraa myöhemmin syksyllä, tulee varmistua, että koulutukseen on lupa maanomistajalta. Hirvikoiran koulutuksen osalta tulee lupa sopia myös ao hirvenmetsästysoikeuden omaavan seurueen kanssa.

7. Muut kokouksutsussa mainitut asiat

8. Tiedotusasiat

Isännän talkoot järjestetään elokuun erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Tapahtumasta tiedotetaan lähemmin kunhan yksityiskohdat selviävät
Kyttäyskoppi on Särkisuon tien varressa. Haaskaa aletaan pitämään ja täydentämään jo alkusyksystä. Haaskaa valvomaan on hankittu riistakamera, jonka otoksia/tietoa välitetään myös seuran nettisivuille. Kyttäyksen suunnittelua varten avataan seuralle oma WhatsApp-ryhmä, jonka avulla voidaan tiedottaa suunnitelluista vuoroista.
Särkilampi ja Kaijanlampi on vuokrattu seuran metsästyskäytöön.
Uudentalon tilan maat on vuokrattu seuran metsästyskäyttöön (sijaitsee Haukilammintien molemmilla puolilla, osin rauhoitusaluetta).
Seuran ampumakilpailut päätettiin siirtää, koska jo hankittujen haulikkoratalippujen käytön suhteen on ilmennyt epäselvyyttä KeuRhy:n uuden ohjeistuksen myötä . Kilpailut pidettäneen alkavan viikon perjantaina, jolloin on seuran ratavuoro.
Villisian metsästys on sallittu Keuruun kaupungilta vuokratuilla alueilla. Kaupungin vuokra-alue on merkitty nettisivuilla olevaan karttaan vihreällä korostusvärillä (Ristimäki/Kaijanmäki, Jusseronkylä Moisionneva/Eteläsuo).
Myös mahdollisesti Särkisuon kyttäyskopin ampumasektoriin ilmestyvän villisian saa kaataa. Kyttäyskopilla ei kuitenkaan järjestetä varsinaista villisian ruokintaa.
Villisian metsästyksessä tule noudattaa erityistä tarkaavaisuutta ja harkintaa, vain tappavia laukauksia. Villisika on erittäin vaarallinen haavoitettuna niin metsästäjille kuin muillekin kohtaamilleen ihmisille. Jahtilehden numerossa 2/2018 on kerrottu kaikki oleellinen villisian metsästykseen liittyen. Kyseessä oleva artikkeli on hyvä lukea jokaisen villisian lihaa tavoittelevan.