Rauhoitusalueet
  1. Valtatie 23:n ja vanhan Keuruuntien välinen alue. Vanha maantie kuuluu rauhoitusalueeseen. Vt 23:n ja vanhantien välinen Haukilammentie on rauhoitusalueen itärajana, jonka itäpuolisella alueella saa siis metsästää. Rauhoitus ei koske pienpetopyyntiä.
  2. Riihossa on rauhoitettu nk Riihosen kartanon alue joka rajoittuu: Etelässä Riihijärvi – Väärisjoki, Lännessä Korpiniitty – Riitaniitty, Pohjoisessa Moisio – Kiviaho, Idässä Vaissin tilan raja (kartassa punainen rajaus).
  3. Kyyhkynmetsästyksessä ja sorsastuksessa tulee muistaa, että sorsastus ja muukin metsästys on kielletty Vaissinjärvellä ja kartanon+tehdasalueen läheisyydessä Siltasalmen sillanpielestä länteen aina Vaissinsalmeen saakka (kartassa sininen rajaus)
  4. Riihossa Ylisenjärven länsi- ja pohjoispuolelle perustettu kosteikkoalue on UUSI maanomistajan päätöksellä  rauhoitettu alue. Alue sijoittuu Ylisen rannan välittömään läheisyyteen(Siltasalmen sillan pielestä Ristajoen suistoon). Vahinkoeläinten LOUKKUPYYNTI on alueella sallittu. (alue piirretty metsästysalueen karttaliitteeseen ja  myös sähköiseen karttaan).
  5. Tyrisevän rannassa Niemelän maalla oleva kosteikko on rauhoitettu metsästykseltä maanomistajan päätöksellä.