Rauhoitusalueet
  1. Valtatie 23:n ja vanhan Keuruuntien välinen alue. Vanha maantie kuuluu rauhoitusalueeseen. Vt 23:n ja vanhantien välinen Haukilammentie on rauhoitusalueen itärajana, jonka itäpuolisella alueella saa siis metsästää. Rauhoitus ei koske pienpetopyyntiä.
  2. Riihossa on rauhoitettu nk Riihosen kartanon alue joka rajoittuu: Etelässä Riihijärvi – Väärisjoki, Lännessä Korpiniitty – Riitaniitty, Pohjoisessa Moisio – Kiviaho, Idässä Vaissin tilan raja (kartassa punainen rajaus).
  3. Kyyhkynmetsästyksessä ja sorsastuksessa tulee muistaa, että sorsastus ja muukin metsästys on kielletty Vaissinjärvellä ja kartanon+tehdasalueen läheisyydessä Siltasalmen sillanpielestä länteen aina Vaissinsalmeen saakka (kartassa sininen rajaus)