HAAPAMÄEN METSÄSTYSSEURA RY REKISTERISELOSTE
Johtokunta
Haapamäki 09. 07.2018

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste


1 Rekisterin nimi
Haapamäen Metsästysseura ry


1.1 Rekisterinpitäjä
Nimi: Haapamäen Metsästysseura ry
Verkkosivut: haapamaenmetsastysseura.com

Osoite: Haaramäentie 116 (puheenjohtaja)
Latvalantie 9 42800 Haapamäki (sihteeri)

Puh. 045 127 3226 (pi)
041 436 7571 (siht )
Sähköposti: AN88(at)luukku.com ( pj )
sihteeri(at)haapamaenmetsastysseura.com

1.2 Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Timo Mäkinen, Jimmy Karppinen
Osoite: Latvalantie 9 42800 Hpk, Koskimaankuja 8 Hpk
Puh. 041 436 7571, 040 562 7932
Sähköposti: sihteeri(at)haapamaenmetsastysseura.com

1.3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Rekisteritietoja ei anneta ulkopuolisille.
Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen nimi ja kotipaikka. Lisäksi voidaan kerätä esimerkiksi seuraavat tiedot:
• Jäsenten yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti)
• Jäsenyystiedot (jäsentyyppi, toimenkuva, jäsennumero, jäsenyyden alkamisajankohta, metsästäjänumero)
• Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)
• Mahdolliset yhdistyksen hallintaan tai toimintaan tarvittavat lisätiedot

1.4 Rekisterin tietolähteet
Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

1.5 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

2 Rekisterin suojauksen periaatteet
1) Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana, jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
2) Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee Haapamäen Metsästysseura ry:n omistamalla ulkoisella levyasemalla vast käyttäjätunnuksen takana. Levyasemaa vast säilytetään lukitussa tilassa. Haapamäen Metsästysseura ry huolehtii tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

3 Tarkastusoikeus
Rekisteriin merkityllä jäsenellä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä pyytää rekisterinpitäjää korjaamaan virheelliset tietonsa. Tarkastuspyyntö on pyydettävä kirjallisesti asianomaiselta rekisterinpitäjältä.

4 Rekisteritietojen korjaaminen
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.