HAAPAMÄEN METSÄSTYSSEURA RY             PÖYTÄKIRJAN OTTEITA

Paikka: Pirjonkankaan maja 2.8.2020                                                                         

Osallistujat:   33  henkilöä, erillinen liite

 

5. Metsästysjärjestelyt tulevana jahtikautena /Jäsenten ja vieraiden oikeudet harjoittaa metsästystä seuran vuokraamilla alueilla:

Riistakolmiolaskenta: Seuran suoritetaan kokouksen jälkeisellä viikolla ja kanalintuhavainot tiedotetaan jäsenistölle säköisesti. Alkavan metsästyskauden kanalintujen metsästysajat päätetään ja päivitetään syyskuussa, josta syystä jokaisen tulee  tarkistaa metsäkanalintujen lopulliset metsästysajat ennen jahtia Riistakeskuksen sivuilta syyskuussa ennen metsälle menoa. Mahdollisista pyyntiaikojen muutoksista tiedotetaan riistakeskuksen nettisivuilla ja uutisoidaan ao medioissa.

    

Noudatettavat metsästysajat: Puheenjohtaja esitti johtokunnan esityksenä metsästysajoista keskustelun alkuun/pohjaksi viime vuotisen käytännön riistakiintiöineen ja rajoituksineen: Riistakeskuksen ilmoittamat metsäkanalintujen metsästysajat joidenka puitteissa jäsenellä on oikeus ampua yksi metsäkanalintu/jäsen, koppelo on kuitenkin rauhoitettu.

Puheenjohtajan esittämä johtokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen päätökseksi.

 

Rauhoitusalueet ja rajoitukset:

Päätettiin, että rauhoitusalueena säilyy edelleen valtatie 23:n ja vanhan Keuruuntien välinen alue. Vanha maantie kuuluu rauhoitusalueeseen. Vt 23:n ja vanhantien välinen Haukilammentie on rauhoitusalueen itärajana, jonka itäpuolisella alueella saa metsästää seuralle vuokratuilla alueilla. Rauhoitus ei koske pienpetojen luokkupyyntiä.

Karhuniemen mökkialue rauhoitetaan vesilintumetsästykseltä

Sorsastuksessa tulee muistaa, että Sorsastus ja muukin metsästys on kielletty Vaissinjärvellä ja Vaissin kartanon alueella Siltasalmen sillan pielestä länteen aina Vaissinsalmeen saakka.

Riihossa Vaissin aukeaan rajoittuva alue ml Ylisenjärven vesialue  rauhoitetaan sunnuntaiaamujen osalta klo 12.00 saakka kaikelta metsästykseltä. Rajoitus koskee myös varislintujen metsästystä. Näin saadaan aamuvarhaiseen ajoittuvaa meluhaittaa vähennettyä.

Tyrisevän rannassa Niemelän maalla oleva kosteikko on rauhoitettu metsästykseltä maanomistajan päätöksellä

 

Riistan rauhoitukset: Noudatetaan valtakunnallisia, asetuksen mukaisia metsästysaikoja ja rauhoituksia. Naarasmetso eli koppelo on kuitenkin rauhoitettu seuran omalla päätöksellä.

 

Riistakiintiöt: Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti, että kokonaisriistakiintiö on yksi metsäkanalintu/ jäsen. Metsojen hengen säästämistä suositellaan kuitenkin edelleen. Metsäjänistä ja rusakkoa ei ole kiintiöity. Jäniksen ja rusakon vierasmetsästykseen tarvitaan kuitenkin normaalisti vieraskortti.

 

Istutettujen fasaanien metsästys: Istutettuja fasaaneja saa metsästää koiran koulutustarkoituksessa maksamalla etukäteen seuran tilille 50 €/3 lintua hintaisen fasaaniluvan. Peräisen kartanaon alueelle on alkukesästä istutettu seuran toimesta fasaaneja.

Vieraalle on ostettavissa lintukoiran kouluttamiseen 20 €uron hintainen kausikoulutuslupa, joka ei oikeuta kuitenkaan lintujen ampumiseen.

 

Vieraskorttimenettely: Päätettiin, että vieraskorttien määrä ei rajoiteta, mutta isännällä saa olla samanaikaisesti enintään 5vierasta/päivä. Vieraslupa tulee lunastaa maksamalla suoritus seuran tilille pankissa tai nettipankissa tai Leppälän kahviossa ennen metsälle menoa. Vieraslupien hinnat ovat 10 euroa /lupavrk. Vieraskortilla pyydetty saalis lasketaan isännän kiintiöön.

Pienpetopyyntiin tai-jahtiin ei tarvitse viraskorttia, mutta isäntä (seuran jäsen) tulee olla aina mukana.

 

6. Koiran koulutus alueella 20.08. jälkeen

Jos koiraa koulutetaan alueella 20.08. – 01.09. tai hirvikoiraa myöhemmin syksyllä, tulee varmistua, että koulutukseen on lupa maanomistajalta. Hirvikoiran koulutuksen osalta tulee lupa sopia myös ao hirvenmetsästysoikeuden omaavan seurueen kanssa.

 

8. Tiedotusasiat

Isännän talkoot järjestetään erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Tapahtumasta tiedotetaan lähemmin kunhan yksityiskohdat selviävät

Kyttäyskoppi on Särkisuon tien varressa. Haaskaa aletaan pitämään ja täydentämään jo alkusyksystä. Haaskan kyttäyksen suunnittelua varten on avattu seuralle oma WhatsApp-ryhmä, jonka avulla voidaan tiedottaa suunnitelluista vuoroista.

Seuran hirviampumakilpailut päätettiin pitää ampumaurheilukeskuksessa. Ajankohta ilmoitetaan sähköisesti.

Villisian metsästys on sallittu Keuruun kaupungilta vuokratuilla alueilla. Kaupungin vuokra-alue on merkitty nettisivuilla olevaan karttaan vihreällä korostusvärillä (Ristimäki/Kaijanmäki, Jusseronkylä Moisionneva/Eteläsuo).

Myös mahdollisesti Särkisuon kyttäyskopin ampumasektoriin ilmestyvän villisian saa kaataa. Kyttäyskopilla ei kuitenkaan järjestetä varsinaista villisian ruokintaa.

Villisian metsästyksessä tule noudattaa erityistä tarkaavaisuutta ja harkintaa. Villisika on erittäin vaarallinen haavoitettuna niin metsästäjille kuin muillekin kohtaamilleen ihmisille.