HAAPAMÄEN METSÄSTYSSEURA RY PÖYTÄKIRJAN OTE           Haapamäki 08.08.2021

PÖYTÄKIRJAN OTE SÄÄNTÖMÄÄRÄISESTÄ KESÄKOKOUKSESTA 2021

Paikka: Pirjonkankaan maja 08.08.2021

Osallistujat: 34 henkilöä, erillinen liite

 

5. Metsästysjärjestelyt tulevana jahtikautena /Jäsenten ja vieraiden oikeudet harjoittaa metsästystä seuran vuokraamilla alueilla:

Riistakolmiolaskenta: Riistakolmiolaskenta on suoritettu ja reitin varrelta tavattiin 8 pyytä, kaksi teertä ja yksi metso. Lopullinen lintujen määrä selviää kuitenkin vasta myöhemmin syksyllä metsästyskauden alettua. Alkavan metsästyskauden kanalintujen valtakunnalliset metsästysajat päätetään ja päivitetään syyskuussa, josta syystä jokaisen tulee tarkistaa metsäkanalintujen lopulliset metsästysajat ennen jahtia Riistakeskuksen sivuilta syyskuussa ennen metsälle menoa. Mahdollisista pyyntiaikojen muutoksista tiedotetaan riistakeskuksen nettisivuilla ja uutisoidaan ao medioissa.

Rauhoitusalueet ja aluekohtaiset rajoitukset:

Päätettiin, että rauhoitusalueena säilyy edelleen valtatie 23:n ja vanhan Keuruuntien välinen alue. Vanha maantie kuuluu rauhoitusalueeseen. Vt 23:n ja vanhantien välinen Haukilammentie on rauhoitusalueen itärajana, jonka itäpuolisella alueella saa metsästää seuralle vuokratuilla alueilla. Rauhoitus ei koske pienpetojen luokkupyyntiä.
Karhuniemen mökkialue rauhoitetaan vesilintumetsästykseltä
Sorsastuksessa tulee muistaa, että Sorsastus ja muukin metsästys on kielletty Vaissinjärvellä ja Vaissin kartanon alueella Siltasalmen sillan pielestä länteen aina Vaissinsalmeen saakka.
Riihossa Vaissin aukeaan rajoittuva alue ml Ylisenjärven vesialue rauhoitetaan sunnuntaiaamujen osalta klo 12.00 saakka kaikelta metsästykseltä. Rajoitus koskee myös varislintujen metsästystä. Näin saadaan aamuvarhaiseen ajoittuvaa meluhaittaa vähennettyä.
Tyrisevän rannassa Niemelän maalla oleva kosteikko on rauhoitettu metsästykseltä maanomistajan päätöksellä

Riistan rauhoitukset: Noudatetaan valtakunnallisia, asetuksen mukaisia metsästysaikoja ja rauhoituksia. Naarasmetso eli koppelo on kuitenkin rauhoitettu seuran omalla päätöksellä.

Riistakiintiöt: Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti, että kokonaisriistakiintiö on kolme metsäkanalintua joista yksi voi olla ukkometso. Naarasmetso eli koppelo on rauhoitettu. Metsojen hengen säästämistä suositellaan kuitenkin edelleen. Metsäjänistä ja rusakkoa ei ole kiintiöity. Jäniksen ja rusakon vierasmetsästykseen tarvitaan kuitenkin normaalisti vieraskortti.

Vieraskorttimenettely: Päätettiin, että vieraskorttien määrää ei rajoiteta, mutta isännällä saa olla samanaikaisesti enintään 5vierasta/päivä. Vieraslupa tulee lunastaa maksamalla suoritus ennen metsälle menoa seuran tilille pankissa tai nettipankissa. Vieraslupien hinnat ovat 10 euroa /lupavrk. Vieraskortilla pyydetty saalis lasketaan isännän kiintiöön.

Pienpetopyyntiin tai -jahtiin ei tarvitse vieraskorttia, mutta isäntä (seuran jäsen) tulee olla aina mukana.


6. Koiran koulutus alueella 20.08. jälkeen

Jos koiraa koulutetaan alueella 20.08. – 01.09. tai hirvikoiraa myöhemmin syksyllä, tulee varmistua, että koulutukseen on lupa maanomistajalta. Hirvikoiran koulutuksen osalta tulee lupa sopia myös ao hirvenmetsästysoikeuden omaavan seurueen kanssa.


7. Tiedotusasiat

Isännän talkoot järjestetään koronarajoitusten puitteissa erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Tapahtumista tiedotetaan lähemmin kunhan yksityiskohdat selviävät
Mahdollisesta yhteisjahdista kyyhky- ja sorsajahdin merkeissä tiedotetaan johtokunnan toimesta myöhemmin
Kyttäyskoppi on Särkisuon tien varressa. Haaskaa aletaan pitämään ja täydentämään alkusyksystä. Haaskaa Kyttäyksen suunnittelua varten on seuralle oma WhatsApp-ryhmä, jonka avulla voidaan tiedottaa suunnitelluista vuoroista.