HAAPAMÄEN METSÄSTYSSEURA RY                                         PÖYTÄKIRJAN OTE

Haapamäki                                                                                      6.8.2022

PÖYTÄKIRJAN OTE SÄÄNTÖMÄÄRÄISESTÄ KESÄKOKOUKSESTA 2022

Paikka: Pirjonkankaan maja

 

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Antti Niemelä avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi.

 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Niemelä, sihteeriksi valittiin Timo Mäkinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Pekka Sotku ja Jussi Hyödynmaa.

 

3. Kokouksen laillisuus / päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksesta oli tiedotettu kaikille aiemmin postitetussa toimintasuunnitelmassa ja sähköisellä infolla internetissä. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi.

 

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys (esityslista liitteenä)

 

5. Metsästysjärjestelyt tulevana jahtikautena /Jäsenten ja vieraiden oikeudet harjoittaa metsästystä seuran vuokraamilla alueilla:

Riistakolmiolaskenta: Riistakolmiolaskenta on suoritettu ja reitin varrelta tavattiin 8 pyytä, 2 teertä ja 0 metsoa. Lopullinen  lintujen määrä selviää kuitenkin vasta myöhemmin syksyllä metsästyskauden alettua. Alkavan metsästyskauden kanalintujen valtakunnalliset metsästysajat päätetään ja päivitetään syyskuussa, josta syystä jokaisen tulee tarkistaa metsäkanalintujen lopulliset metsästysajat ennen jahtia Riistakeskuksen sivuilta syyskuussa ennen metsälle menoa. Mahdollisista pyyntiaikojen muutoksista tiedotetaan riistakeskuksen nettisivuilla ja uutisoidaan ao medioissa.

    

Noudatettavat metsästysajat: Puheenjohtaja esitti metsästysajoista keskustelun alkuun/pohjaksi johtokunnan harkitseman esityksen riistakiintiöineen ja rajoituksineen: Riistakeskuksen ilmoittamat metsäkanalintujen ja muun pienriistan metsästysajat joiden puitteissa jäsenellä on oikeus ampua kolme metsäkanalintua joista yksi voi olla ukkometso. Naarasmetso eli koppelo on kuitenkin rauhoitettu.

Johtokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen päätökseksi.

 

 Rauhoitusalueet ja muut aluekohtaisert rajoitukset:

 

Päätettiin, että rauhoitusalueena säilyy edelleen valtatie 23:n ja vanhan Keuruuntien välinen alue. Vanha maantie kuuluu rauhoitusalueeseen. Vt 23:n ja vanhantien välinen Haukilammentie on rauhoitusalueen itärajana, jonka itäpuolisella alueella saa metsästää seuralle vuokratuilla alueilla. Rauhoitus ei koske pienpetojen luokkupyyntiä.

Karhuniemen mökkialue rauhoitetaan vesilintumetsästykseltä

Sorsastuksessa tulee muistaa, että Sorsastus ja muukin metsästys on kielletty Vaissinjärvellä ja Vaissin kartanon alueella Siltasalmen sillan pielestä länteen aina Vaissinsalmeen saakka.

Riihossa Vaissin aukeaan rajoittuva alue ml Ylisenjärven vesialue  rauhoitetaan sunnuntaiaamujen osalta klo 12.00 saakka kaikelta metsästykseltä. Rajoitus koskee myös varislintujen metsästystä. Näin saadaan aamuvarhaiseen ajoittuvaa meluhaittaa vähennettyä.

Tyrisevän rannassa Niemelän maalla oleva kosteikko on rauhoitettu metsästykseltä maanomistajan päätöksellä

 

 Riistan rauhoitukset: Noudatetaan valtakunnallisia, asetuksen mukaisia metsästysaikoja ja rauhoituksia. Naarasmetso eli koppelo on kuitenkin rauhoitettu seuran omalla päätöksellä.

 

Riistakiintiöt: Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti, että kokonaisriistakiintiö on kolme metsäkanalintua, joista yksi voi olla ukkometso. Naarasmetso eli koppelo on kuitenkin rauhoitettu. Metsojen hengen säästämistä suositellaan kuitenkin edelleen. Metsäjänistä ja rusakkoa ei ole kiintiöity. Jäniksen ja rusakon vierasmetsästykseen tarvitaan kuitenkin normaalisti vieraskortti.

 

Vieraskorttimenettely: Päätettiin, että vieraskorttien määrä ei rajoiteta, mutta isännällä saa olla samanaikaisesti enintään 5 vierasta/päivä. Vieraslupa tulee lunastaa maksamalla suoritus ennen metsälle menoa seuran tilille pankissa tai nettipankissa. Vieraslupien hinnat ovat 10 euroa /lupavrk. Vieraskortilla pyydetty saalis lasketaan isännän kiintiöön.

 

Pienpetopyyntiin tai -jahtiin ei tarvitse vieraskorttia, mutta isännän (seuran jäsen) tulee olla aina mukana. Alle 15-vuotias voi osallistua huoltajansa kanssa metsälle ilman vieraslupaa.

 

6. Koiran koulutus alueella 20.8. jälkeen

Jos koiraa koulutetaan alueella 20.8.-1.9. tai hirvikoiraa myöhemmin syksyllä, tulee varmistua, että koulutukseen on lupa maanomistajalta. Hirvikoiran koulutuksen osalta tulee lupa sopia myös ao hirvenmetsästysoikeuden omaavan seurueen kanssa.

 

7. Haapamäen koirapuistiohanke

Haapamäellä on virinnyt ajatus koirapuiston perustamisesta Haapamäen taajaman alueelle. Suunnitellusta hankkeesta on laadittu kuntalaisaloite-luonnos, jota ei ole kuitenkaan vielä toimitettu kaupungin virkakoneistoon. Asian tarkempaa suunnittelua, eteenpäin vientiä ja hankkeen esittelyä kaupungin suunnittelu- ja päätäntäelimille on kaavailtu Haapamäen Metsästysseura ry:lle. Myös muita tahoja ja mahdollisesti yhdistyksiäkin on tarkoitus kosiskella asian saattamiseksi eteenpäin. Tarkempia paikkojakin on jo alustavasti kaavailtu ja tiedusteltu.

Koirapuiston perustaminen koettiin puheenvuoroissa hyväksi ja tärkeäksi. Keskustelun päätteeksi päätettiin, että johtokunta ottaa asian toimintasuunnitelmaansa ja hanketta lähdetään edistämään vielä tämän syksyn aikana. Asian etenemisestä tiedotetaan jäsenille sähköisesti.       

 

8. Tiedotusasiat

                  

Isännän talkoot järjestetään Tokilan tilalla rakennuksen saneeraukseen liittyvien töiden merkeissä. Muista talkootapahtumista tiedotetaan lähemmin sähköisesti kunhan yksityiskohdat selviävät

Yhteisjahdista kyyhkynmetsästyksen merkeissä 10.8. klo 18.00 erillisen suunnitelman mukaan, tiedotetaan myöhemmin lisää

Kyttäyskoppi on Särkisuon tien varressa. Haaskaa aletaan pitämään ja täydentämään alkusyksystä. Haaskakyttäyksen suunnittelua varten käytetään seuran omaa WhatsApp-ryhmää, jonka avulla voidaan tiedottaa suunnitelluista vuoroista.