Kesäkokous 2008

HAAPAMÄEN METSÄSTYSSEURA RY. PÖYTÄKIRJA

Haapamäki 31.7.2008

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄISESTÄ KESÄKOKOUKSESTA 2008

Paikka: Paha-Kaijan laavu 26.07.2008 klo 13:00 alk


1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Kaarlo Arppe avasi kokouksen. Avauspuheenvuorossaan puheenjohtaja toivotti runsaan kokousväen tervetulleeksi kokoukseen. Seuraavaksi vietettiin hiljainen hetki Olli Pykälämäen muistolle hänen poismenonsa johdosta.

Veli Kiviaholla luovutettiin pilkkikilpailujen kiertopalkinto vuodeksi haltuun. Pilkkikilpailujen kiertopalkin jaetaan tulevaisuudessakin kesäkokouksen yhteydessä

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kaarlo Arppe. Sihteeriksi valittiin Pekka Koski. pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauli Viitanen ja Pekka Sotku, jotka toimivat samalla myös ääntenlaskijoina

3. Kokouksen laillisuus / päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous oli kutsuttu sääntöjen edellyttämällä tavalla koolle ja oli siten päätösvaltainen. Kokouksesta on tiedotettu jäsentiedotteessa ja viikkoa ennen Suur-Keuruussa.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys (esityslista liitteenä)

5. Jäsenten ja vieraiden oikeudet harjoittaa metsästystä seuran vuokraamilla alueilla:

 • metsästysajat: Päätettiin, että metsästysaikojen suhteen noudatetaan valtakunnallisia, asetuksen mukaisia aikoja.
 • rauhoitusalueet: Päätettiin, että rauhoitusalueena säilyy edelleen valtatie 23:n ja vanhan Keuruuntien välinen alue. Vanha maantie kuuluu rauhoitusalueeseen. Vt 23:n ja vanhantien välinen Haukilammentie on rauhoitusalueen itärajana, jonka itäpuolisella alueella saa siis metsästää. Rauhoitus ei koske pienpetopyyntiä. Rauhoitusalue määräytyy osin maanomistajan toivomuksena / ehtona alueen vuokraukselle. Toisaalta rauhoitusalueiden tuleekin olla pysyväislaatuisia järjestelyjä, jotta niin riista kuin myös metsästäjät tietävät rauhoitusalueen rajat.
  Sorsastuksen suhteen ei ole tullut muutoksia metsästysalueisiin. Sorsastuksessa tulee muistaa, että Sorsastus ja muukin metsästys on kielletty Vaissinjärvellä ja kartanon alueella Siltasalmen sillanpielestä länteen aina Vaissinsalmeen saakka.
 • riistan rauhoitukset: Metsästysseura ei rauhoita seuran vuokraamilla mailla mitään lajia (noudatetaan valtakunnallisia, asetuksen mukaisia rauhoituksia ja aikoja).
 • riistakiintiöt: Päätettiin, että kokonaisriistakiintiö säilyy 20 pisteessä / jäsen. Kaadetun riistan pisteet muodostuvat seuraavasti: jänis 2 pist, teeri 4 pist, pyy 2 pist. Yhden metson saa jäsen niin halutessaan ampua(ei lasketa pisteisiin), mutta metsojen hengen säästämistä suositellaan. Rusakkoa ei lasketa mukaan riistakiintiöön.
 • Johtokunnan suosituksena hyväksyttiin noudatettavaksi, että metsäkanalintujen metsästyksessä verotus kohdistetaan nuoriin lintuihin ja mm vanhat soivat kukot jätetään ampumatta.
 • vieraskorttimenettely: Päätettiin, että vieraskorttien määrää ei rajata. Vieraslupa tulee lunastaa ennen metsälle menoa joko Leppälän kahviosta, tai maksamalla suoritus (5 euroa/lupa) seuran tilille (Haapamäen Seudun Osuuspankki 502809-43954).

6. Koiran koulutus alueella 20.08. jälkeen

Jos koiraa koulutetaan alueella 20.08. - 01.09., tulee varmistua, että koulutukseen on lupa maanomistajalta. Uudemmissa vuokrasopimuksissa lupa sisältyy metsästysvuokrasopimuksiin, vanhempien sopimuksien osalta koulutuslupa tulee ennen varsinaista metsästyskauden alkua kysyä/varmistaa maanomistajalta. Hirvikoiran koulutuksen osalta tulee lupa sopia ao hirvenmetsästysoikeuden omaavan seurueen kanssa.

7. Riistakolmiolaskenta

Riistakolmiolaskenta (poikuearviointi) järjestetään maanantaina 11.08.2007. Lähtö tapahtuu Haapamäen SALE:n edestä klo 17:00. Kolmiolaskennan johtaa ja ohjeistaa Niko Lampinen. Laskentaan tarvitaan yhteensä yhdeksän henkilöä = 8 + Niko Lampinen. Tapahtumaan ennakkoilmoittautuneet hommaavat esteen sattuessa omatoimisesti paikalle varamiehen.

8. Tiedotusasiat

 • Toimintasuunnitelman mukainen sorsastustapahtuma järjestetään kyyhky-+ sorsastustapahtumana: Aloitetaan kyyhkynmetsästyksellä 23.08. n klo 14, saunotaan ja jatketaan iltalennon merkeissä rantakaislikoissa. Tapahtuman yhteyshenkilönä toimii Jussi Hyödynmaa.
 • Seuran nettisivut pyritään saamaan käyttöön mahdollisimman pikaisesti.
 • Viime vuonna aloitettu Keuruun Haulikkomies-kilpailu on 06.09.2008 klo 10.00.
 • Seuran uusin koejäsen Mika Inkiläinen esittäytyi kokousväelle.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen n klo 14, jonka jälkeen paistettiin makkarat.