Kesäkokous 2009

HAAPAMÄEN METSÄSTYSSEURA RY PÖYTÄKIRJA

Haapamäki 16.08.2009

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄISESTÄ KESÄKOKOUKSESTA 2009

Paikka: Pirjonkankaan maja 16.08.2009 klo 11:00 alk

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Kaarlo Arppe avasi kokouksen. Puheenjohtaja toivotti runsaan nelikymmenpäisen kokousväen tervetulleeksi kokoukseen. Avauspuheenvuorossaan Arppe totesi, että viime vuotinen hieman arvosteluakin saanut metsäkanalintukantojen metsästysrajoitus oli oikeaan osunut. Päätös oli huomattu myönteisesti monella taholla ja mm Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja tervehti rohkeaa päätöstä myönteisesti.

Puheenjohtaja muistutti, että kohta alkavassa sorsanmetsästyksessä metsästäjät ovat jälleen muutaman päivän "näyteikkunassa", koskapa metsästys tapahtuu monta kertaa vesistöjen asutuilla rannoilla talojen ja mökkien naapurustossa. Lakien ja hyvien tapojen noudattaminen korostuu etenkin ensimmäisten päivien aikana. Myös metsäautoteden käyttö metsästäjien kulkuteinä on lähes joka syksyinen puheenaihe. Sivuteiden käyttö tulee minimoida ja ajoneuvot pysäköidä näkymättömästi.

Toimintapisteiden kontrollia tehostetaan tulevien ilmoitusten yhteydessä, josta syystä pisteitä ei kannata hankkia kirjoituspöydän ääressä muistutti puheenjohtaja kauden saatteeksi.

Riistakolmiolaskenta järjestetään suunnitelmasta poiketen kokouksessa erikseen päätettävänä ajankohtana. Alkaneen ja yhä voimistuvan sateen vuoksi ampumakilpailut pidetään syyskuun harjoitusiltana (04.09.)

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin seuran puheenjohtaja Kaarlo Arppe. Sihteeriksi valittiin Timo Mäkinen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Elina ja Risto Jyväsjärvi. Ääntenlaskijoiksi valittiin Risto Lampinen ja Antti Niemelä

3. Kokouksen laillisuus / päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksesta oli tiedotettu tarvittavilta osin toimintasuunnitelmassa ja muistutettu S-K-sanomissa, jolta osin kokous oli päätösvaltainen.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys (esityslista liitteenä)

5. Jäsenten ja vieraiden oikeudet harjoittaa metsästystä seuran vuokraamilla alueilla

Metsästysajat: Päätettiin, että metsästysaikojen suhteen noudatetaan valtakunnallisia, asetuksen mukaisia aikoja.

Rauhoitusalueet:

 • Päätettiin, että rauhoitusalueena säilyy edelleen valtatie 23:n ja vanhan Keuruuntien välinen alue. Vanha maantie kuuluu rauhoitusalueeseen. Vt 23:n ja vanhantien välinen Haukilammentie on rauhoitusalueen itärajana, jonka itäpuolisella alueella saa siis metsästää. Rauhoitus ei koske pienpetopyyntiä. Rauhoitusalue määräytyy osin maanomistajan toivomuksena / ehtona alueen vuokraukselle. Toisaalta rauhoitusalueiden tuleekin olla pysyväislaatuisia järjestelyjä, jotta niin riista kuin myös metsästäjät tietävät rauhoitusalueen rajat.
 • Riihossa on toistaiseksi pysyvästi rauhoitettu nk Riihosen kartanon alue joka rajoittuu: Etelässä Riihijärvi - Väärisjoki, Lännessä Korpiniitty - Riitaniitty, Pohjoisessa Moisio - Kiviaho, Idässä Vaissin tilan raja. Alueesta on karttaliite kotisivulla kohdassa rauhoitusalueet.
 • Sorsastuksen suhteen ei ole tullut muutoksia metsästysalueisiin. Sorsastuksessa tulee muistaa, että Sorsastus ja muukin metsästys on kielletty Vaissinjärvellä ja kartanon alueella Siltasalmen sillanpielestä länteen aina Vaissinsalmeen saakka.

Riistan rauhoitukset: Metsästysseura ei rauhoita seuran vuokraamilla mailla mitään lajia (noudatetaan valtakunnallisia, asetuksen mukaisia rauhoituksia ja aikoja). Puheenjohtaja esitti, että johtokunta valtuutettaisiin ilman ylimääräistä yleistä kokousta rajoittamaan tarvittaessa metsästystä myös kesken jahtikauden, jos tilanne niin edellyttää. Esitys hyväksyttiin suoritetussa äänestyksessä. Esitystä vastaan äänesti yhdeksän osallistujaa.

Riistakiintiöt: Päätettiin, että kokonaisriistakiintiö säilyy 20 pisteessä / jäsen. Kaadetun riistan pisteet muodostuvat seuraavasti: jänis 2 pist, teeri 5 pist, pyy 2 pist. Yhden metson saa jäsen niin halutessaan ampua(ei lasketa pisteisiin), mutta metsojen hengen säästämistä suositellaan. Rusakkoa ei lasketa riistakiintiöön.

Johtokunta oli tehnyt asian liittyän esityksen, jossa kiintiöityjä lintuja saa metsästää enintään 10 pisteen edestä. Asiasta esitettiin lintumiesten suunnalta jonkin verran kritiikkiä. Jari Turunen ja Paavo Lehtinen esittivät kannatuspuheenvuorot johtokunnan esitykselle, joka lopulta hyväksyttiin yksimielisesti => lintukiintiöksi tuli siis yhteensä 10 pistettä.

Vieraskorttimenettely: Päätettiin, että vieraskorttien määrää ei rajata. Vieraslupa tulee lunastaa ennen metsälle menoa joko Leppälän kahviosta, tai maksamalla suoritus (5 euroa/lupa) seuran tilille pankissa tai nettipankissa.

6. Koiran koulutus alueella 20.08. jälkeen

Jos koiraa koulutetaan alueella 20.08. - 01.09, tulee varmistua, että koulutukseen on lupa maanomistajalta. Uudemmissa vuokrasopimuksissa lupa sisältyy metsästysvuokrasopimuksiin, vanhempien sopimuksien osalta koulutuslupa tulee ennen varsinaista metsästyskauden alkua kysyä/varmistaa maanomistajalta. Hirvikoiran koulutuksen osalta tulee lupa sopia ao hirvenmetsästysoikeuden omaavan seurueen kanssa.

7. Tiedotusasiat

 • Riistakolmiolaskenta 19.08.2009 klo 17:00, lähtö SALE:n P-alueelta
 • Toimintasuunnitelman mukainen sorsastustapahtuma järjestetään kyyhky-+ sorsastustapahtumana: Aloitetaan kyyhkynmetsästyksellä 22.08. n klo 14, saunotaan kännikodalla ja jatketaan tapahtumaa iltalennon merkeissä rantakaislikoissa. Kokoontuminen lintutornilla klo 13:30. Tapahtuman yhteyshenkilöinä toimivat Jussi Hyödynmaa 040 7228717 ja Timo Mäkinen 041 436 7571. Seura tarjoaa iltapäivä-kahvit, saunan ja iltapalan, saunajuomat jokainen varaa itse mukaan. Osanottajamäärää tiedusteltaessa tilaisuuteen osallistuisi n 20 henkilöä. Jos tilaisuuteen tulee vielä sellaisia henkilöitä, jotka eivät olleet kesäkokouksessa pyydetään ilmoittamaan yhteyshenkilöille.
 • Keuruun Haulikkomies-kilpailu on 05.09.2009 klo 10.00.
  • HMS järjestelyvastuussa, talkoolaisia tarvitaan puolisen tusinaa
  • kilpasarja + metsästäjäsarja
  • ammutaan 25 kiekkoa metsästysamm + 25 kiekk metsästystrap
  • kaikki sarjat lajissaan osallistuvat samaan kilpailuun ns. tasoituskiekkoperiaatteella. Tasoitukset ovat:S16+4 M20+1, M+0, M50+1, M60+2, M70+3, N20+3, N+2 N50+3
 • Seuran ampumakilpailut järjestetään toimintasuunnitelmassa olevana harjoitusiltana 04.09.2009 klo 17:30 alkaen

8. Muut esille tulevat asiat

 • Puheenjohtaja kehotti ulkopaikkakunnalla asuvia jäseniä osallistumaan myös muuhun toimintaan kuin metsästämiseen. Samoin puheenjohtaja muistutti koejäseniä olemaan aktiivisia ja esimerkillisiä toiminnassaan, koska seuran jäsenmäärä on tällä hetkellä saavuttanut sellaisen pisteen, että pääsy varsinaiseksi jäseneksi tulee hidastumaan ja uusilla jäsenillä paikataan tulevaisuudessa lähinnä pois lähtevien paikkoja. Kuuluminen metsästysseuraan saattaa tulevaisuudessa olla myös merkittävä tai jopa ratkaiseva puoltolause hankittaessa ostolupaa metsästysaseelle.
 • Jari Turunen kertoili terveisiä kyyhkymailta. Turusen mukaan aloituspäivän aamuna kiivas ammunta alkoi puoli kuuden aikaan siten, että samalta paikalta kuului lyhyehkönä aikana reilut kolmekymmentä laukausta. Turusen mukaan metsästys tulisi tapahtua aikaan ja paikkaan nähden siten, ettei siitä ole häiriötä ympäröivälle asutukselle =>mahdollisimman vähän melua silloin kun muut vielä nukkuvat tai vasta heräilevät.