OTTEITA KESÄKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJASTA 2015

 

HAAPAMÄEN METSÄSTYSSEURA RY

 

Haapamäki                                                                                             02.08.2015

 

PÖYTÄKIRJAN OTTEITA SÄÄNTÖMÄÄRÄISESTÄ KESÄKOKOUKSESTA 2015

 

Paikka: Pirjonkankaan maja 02.08.2015

 

Osallistujat:  36 henkilöä, erillinen liite

 

 

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Antti Niemelä avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi kokoukseen.

 

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Niemelä, sihteeriksi valittiin seuran sihteri Timo Mäkinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Mika Inkiläinen ja Jari Lahti.

 

3. Kokouksen laillisuus / päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksesta oli tiedotettu toimintasuunnitelmassa ja muistutettu 24.07.2015 S-Keuruu-lehdessä, jolta osin kokous oli päätösvaltainen.

 

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys (esityslista liitteenä)

 

5. Metsästysjärjestelyt tulevana jahtikautena /Jäsenten ja vieraiden oikeudet harjoittaa metsästystä seuran vuokraamilla alueilla:

 

Riistakolmiolaskenta: Seuran suoríttama riistakolmiolaskenta järjestetään 03.08.2015. Lähtö SALE:n pihasta klo 17. Kanalintuhavaintoja on ollut heikonlaisesti. Kolean ja sateisen alkukesän myötä ennustetaan varsin yleisesti huonoa kanalintusyksyä. Kanalintujen määrä selviää jälleen lopullisesti vasta metsästyskauden alkaessa. Alkavan metsästyskauden kanalintujen metsästysajat päätetään ja päivitetään elokuun lopulla, josta syystä Suomen Riistakeskus kehottaa tarkistamaan metsäkanalintujen lopulliset metsästysajat sivuiltaan syyskuussa. Mahdollisista pyyntiaikojen muutoksista tiedotetaan riistakeskuksen nettisivuilla ja uutisoidaan ao medioissa.

    

Metsästysajat: Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti, että metsästysaikojen suhteen noudatetaan valtakunnallisia, asetuksen mukaisia aikoja. Ajat löytyvät mm Suomen Riistakeskuksen nettisivuilta, josta ne tulee jokaisen tarkistaa kanalintujen osalta ennen metsäslle menoa. Mikäli riistatilanne niin edellyttää voi johtokunta ryhtyä myöhemmin syksyllä tarvittaviin toimenpiteisiin riistakannan turvaamiseksi esim metsästysaikaa lyhentämällä.

 

 

 Rauhoitusalueet ja rajoituksett:

 

Päätettiin, että rauhoitusalueena säilyy edelleen valtatie 23:n ja vanhan Keuruuntien välinen alue. Vanha maantie kuuluu rauhoitusalueeseen. Vt 23:n ja vanhantien välinen Haukilammentie on rauhoitusalueen itärajana, jonka itäpuolisella alueella saa metsästää seuralle vuokratuilla alueilla. Rauhoitus ei koske pienpetojen luokkupyyntiä.

 Sorsastuksessa tulee muistaa, että Sorsastus ja muukin metsästys on kielletty Vaissinjärvellä ja Vaissin kartanon alueella Siltasalmen sillan pielestä länteen aina Vaissinsalmeen saakka.

Päätettiin, että Riihossa Vaissin aukeaan rajoittuva alue ml Ylisen järven vesialue  rauhoitetaan sunnnuntaiaamujen osalta klo 12.00 saakka kyyhkyn-, sorsan, että myös varislintujen metsästykseltä. Näin saadaan aamuvarhaiseen ajoittuvaa meluhaittaa vähennettyä.

Tyrisevän rannassa Niemelän maalla oleva kosteikko on rauhoitettu metsästykseltä maanomistajan päätöksellä

 

 Riistan rauhoitukset: Mestsästysseura noudattaa valtakunnallisia, asetuksen mukaisia metsästysaikoja ja rauhoituksia.

 

Riistakiintiöt: Päätettiin, että kokonaisriistakiintiö säilyy entisellään 20 pisteessä / jäsen. Kaadetun riistan pisteet muodostuvat seuraavasti: teeri 6 pist, pyy 2 pist. Yhden ukkometson saa jäsen niin halutessaan ampua(ei lasketa pisteisiin), mutta metsojen hengen säästämistä suositellaan. Metsäjänistä ja rusakkoa ei lasketa riistakiintiöön. Jäniksen ja rusakon vierasmetsästykseen tarvitaan kuitenkin normaalisti vieraskortti.

 

Istutettujen fasaanien metsästys:Vaissin aukealle istutettuja fasaaneja saa metsästää koiran koulutustarkoituksessa maksamalla etukäteen seuran tilille 50 €/3 lintua hintaisen fasaaniluvan.

Vieraalle lintukoiran kouluttamiseen on ostettavissa 20 €uron hintainen kausikoulutuslupa, joka ei oikeuta lintujen ampumiseen.

 

Fasaanien istutusmenettelyn jatkamisesta keskusteltiin ja asiaan palataan seuraavassa talvikokouksessa.Seura hankkii ammuttujen lintujen tilalle täydennystä maksuista kertyvillä varoilla. Aloitettua fasaanien hankintaa ja istutusta jatkettaneen toistaiseksi fasaanilupien tuoton sallimissa rajoissa.

 

Vieraskorttimenettely: Päätettiin, että vieraskorttien määrä ei rajoiteta, mutta isännällä saa olla samanaikaisesti enintään 5vierasta/päivä. Vieraslupa tulee lunastaa maksamalla suoritus seuran tilille pankissa tai nettipankissa tai Leppälän kahviossa ennen metsälle menoa. Vieraslupien hinnat ovat 10 euroa /lupavrk  => kanalintukauden loppuun,  jonka jälkeen 28.02.2016 saakka 5 euroa/lupavrk. Vieraskortilla pyydetty saalis lasketaan isännän kiintiöön.

 

Pienpetopyyntiin tai-jahtiin ei tarvitse viraskorttia, mutta isäntä(seuran jäsen) tulee olla aina mukana.

 

 

6. Koiran koulutus alueella 20.08. jälkeen

Jos koiraa koulutetaan alueella 20.08. – 01.09. tai hirvikoiraa myöhemmin syksyllä, tulee varmistua, että koulutukseen on lupa maanomistajalta. Hirvikoiran koulutuksen osalta tulee lupa sopia ao hirvenmetsästysoikeuden omaavan seurueen kanssa.

 

7. Tiedotusasiat

 

                      

 Seuran ampumakilpailut järjestetään talvikokouksessa keskustellun periaatteen mukaisesti 80-vuotisjuhlapäivään liittyen 15.08. klo 10.00 alken. Sarjat yleinen, 55 - 69v +2 kiekk/3pist, 70 vuotiaat ++ 4 kiekk/ 6 pist

Keuruun kaupungilta vuokratut alueet saadaan edelleen vuokrattua kesän aikana

Eräseuran 80-vuotisjuhla on Haapamäen Höyryveturipuistossa. Vieraiden vastaanotto alkaa klo 16.30. Alussa on ruokailu ja varsinainen juhla on UKKO-PEKKA-areenalla klo 18.00 alkaen. Ilmoittautumiset juhlaan puheenjohtalle 045 127 3226 tai Jimmy Karppiselle 045 2722 442 05.08.2015 mennessä/aikana.

 

8. Kokouksen päättäminen

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen n klo 13.15