HAAPAMÄEN METSÄSTYSSEURA RY             PÖYTÄKIRJAN OTTEITA

Haapamäki                               04.08.2017

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄISESTÄ KESÄKOKOUKSESTA 2017

Paikka: Pirjonkankaan maja 30.07.2017

Osallistujat: 29 henkilöä, erillinen liite
1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Antti Niemelä avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi kokoukseen.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Niemelä, sihteeriksi valittiin seuran sihteri Timo Mäkinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Tuomas Niemelä ja Kari Vuorimäki     .

3. Kokouksen laillisuus / päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokouksesta oli tiedotettu toimintasuunnitelmassa ja muistutettu 20.08 S-Keuruu-lehdessä., jolta osin kokous oli päätösvaltainen.

4. Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys (esityslista liitteenä)

5. Metsästysjärjestelyt tulevana jahtikautena /Jäsenten ja vieraiden oikeudet harjoittaa metsästystä seuran vuokraamilla alueilla:

Riistakolmiolaskenta: Seuran suoríttama riistakolmiolaskenta on suoritettu. Koko havaintoalueella tavattiin ainoastaan neljä pyytä. Kanalintuhavaintoja on ollut muutenkin heikonlaisesti. Kolea ja sateinen alkukesä merkinnee huonoa poikastuottoa ja kolmatta huonoa kanalintusyksyä. Lopullinen  lintujen määrä selviää vasta myöhemmin metsästyskaudella. Alkavan metsästyskauden kanalintujen metsästysajat päätetään ja päivitetään elokuussa, josta syystä Suomen Riistakeskus kehottaa tarkistamaan metsäkanalintujen lopulliset metsästysajat sivuiltaan syyskuussa. Mahdollisista pyyntiaikojen muutoksista tiedotetaan riistakeskuksen nettisivuilla ja uutisoidaan ao medioissa.

Noudatettavat metsästysajat: Puheenjohtaja esitti metsästysajoista keskustelun alkuun johtokunnan esityksen, jossa esitettiin metsäkanalintujen täysrauhoitusta. Asiasta syntyi vilkas keskustelu. Keskustelun päätteeksi äänestettiin johtokunnan esityksen, joka oli kanalintujen täysrauhoitus ja Juhani Pessisen esityksestä joka oli metsästys Riistakeskuksen ilmoittamilla metsästysajoilla ja oikeus ampua yksi kanalintu/jäsen, koppelo on kuitenkin rauhoitettu.

Selvän äänestystuloksen mukaisesti PÄÄTETTIIN, että metsäkanalintujen metsästyksen suhteen noudatetaan valtakunnallisia, asetuksen mukaisia aikoja, kiintiöllä 1 kanalintu/jäsen (koppelo rauhoitettu). Ajat löytyvät elokuun aikana mm Suomen Riistakeskuksen nettisivuilta, josta ne tulee jokaisen tarkistaa kanalintujen osalta ennen metsäslle menoa.


Rauhoitusalueet ja rajoituksett:

Päätettiin, että rauhoitusalueena säilyy edelleen valtatie 23:n ja vanhan Keuruuntien välinen alue. Vanha maantie kuuluu rauhoitusalueeseen. Vt 23:n ja vanhantien välinen Haukilammentie on rauhoitusalueen itärajana, jonka itäpuolisella alueella saa metsästää seuralle vuokratuilla alueilla. Rauhoitus ei koske pienpetojen luokkupyyntiä.
Karhuniemen mökkialue rauhoitetaan vesilintumetsästykseltä
Sorsastuksessa tulee muistaa, että Sorsastus ja muukin metsästys on kielletty Vaissinjärvellä ja Vaissin kartanon alueella Siltasalmen sillan pielestä länteen aina Vaissinsalmeen saakka.
Päätettiin, että Riihossa Vaissin aukeaan rajoittuva alue ml Ylisenjärven vesialue  rauhoitetaan sunnnuntaiaamujen osalta klo 12.00 saakka kyyhkyn-, sorsan, että myös varislintujen metsästykseltä. Näin saadaan aamuvarhaiseen ajoittuvaa meluhaittaa vähennettyä.
Tyrisevän rannassa Niemelän maalla oleva kosteikko on rauhoitettu metsästykseltä maanomistajan päätöksellä

Riistan rauhoitukset: Noudatetaan valtakunnallisia, asetuksen mukaisia metsästysaikoja ja rauhoituksia. Naarasmetso eli koppelo on rauhoitettu seuran omalla päätöksellä.

Riistakiintiöt: Päätettiin, että kokonaisriistakiintiö on yksi metsäkanalintu/ jäsen. Metsojen hengen säästämistä suositellaan kuitenkin edelleen. Metsäjänistä ja rusakkoa ei ole kiintiöity. Jäniksen ja rusakon vierasmetsästykseen tarvitaan kuitenkin normaalisti vieraskortti.

Istutettujen fasaanien metsästys: Istutettuja fasaaneja saa metsästää koiran koulutustarkoituksessa maksamalla etukäteen seuran tilille 50 €/3 lintua hintaisen fasaaniluvan. Peräisen kartanaon alueelle on kesäkuun alussa tuotu kolme laatikkoa fasaaneja. Kartanon alueella oli talven jälkeen noin 15 ylivuotista lintua.

Vieraalle on ostettavissa lintukoiran kouluttamiseen 20 €uron hintainen kausikoulutuslupa, joka ei oikeuta kuitenkaan lintujen ampumiseen.

Vieraskorttimenettely: Päätettiin, että vieraskorttien määrä ei rajoiteta, mutta isännällä saa olla samanaikaisesti enintään 5vierasta/päivä. Vieraslupa tulee lunastaa maksamalla suoritus seuran tilille pankissa tai nettipankissa tai Leppälän kahviossa ennen metsälle menoa. Vieraslupien hinnat ovat 10 euroa /lupavrk  => kanalintukauden loppuun,  jonka jälkeen 28.02.2018 saakka 5 euroa/lupavrk. Vieraskortilla pyydetty saalis lasketaan isännän kiintiöön.

Pienpetopyyntiin tai-jahtiin ei tarvitse viraskorttia, mutta isäntä(seuran jäsen) tulee olla aina mukana.


6. Koiran koulutus alueella 20.08. jälkeen
Jos koiraa koulutetaan alueella 20.08. – 01.09. tai hirvikoiraa myöhemmin syksyllä, tulee varmistua, että koulutukseen on lupa maanomistajalta. Hirvikoiran koulutuksen osalta tulee lupa sopia myös ao hirvenmetsästysoikeuden omaavan seurueen kanssa.

7. Muut kokouksutsussa mainitut asiat


8. Tiedotusasiat

Isännän talkoot järjestetään elokuun aikana Peräisen tilalla. Luvassa on kuusitaimien istutusta puolelle kymmenelle kokeneelle miehelle. Tapahtumasta tiedotetaan lähemmin kunhan taimia alkaa saamaan.
Talvikokouksessa päätetty kyttäyskoppi sijoitetaan syksyn aikana Särkisuon tien varteen. Haaskaa varten on olemassa jo jonkin verran apetta keväisen haukitapahtuman jäljiltä ja lisää saadaan kunhan hirvenmetsästys alkaa. Haaskaa valvomaan hankitaan riistakamera, jonka otoksia/tietoa välitetään myös seuran nettisivuille. Kyttäystä varten laaditaan säännöt, joiden mukaan kopin käyttöaikaa varataan / suunnitellaan.
Seuran hankkimat palkintokanuloukut arvottiin kymmenen eniten toimintapisteitä hankkineen jäsenen kesken. Arvontakorista  nousi ensimmäisenä Marko Pättöjeffin ja Juhani Papinahon nimet. Jussi ei halunnut kuitenkaan loukkua lunastaa, jotenka loukku arvottiin edelleen Jaakko Raussille.
Seuran ampumakilpailut järjestetään heti kokouksen jälkeen.  Sarjat yleinen, 55 - 69v +2 kiekk/3pist, 70 vuotiaat ++ 4 kiekk/ 6 pist. Kilpailuun voi ottaa osaa myös alkavan viikon perjantaina, jolloin on seuran ratavuoro.