HAAPAMÄEN METSÄSTYSSEURA RY             PÖYTÄKIRJAN OTTEITA

Paikka: Pirjonkankaan maja 21.7.2019

 

5. Metsästysjärjestelyt tulevana jahtikautena / Jäsenten ja vieraiden oikeudet harjoittaa metsästystä seuran vuokraamilla alueilla:

Riistakolmiolaskenta: Seuran suoríttama riistakolmiolaskenta suoritetaan elokuun alussa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Lintujen määrä selviää kuitenkin vasta myöhemmin syksyllä metsästyskauden alettua. Alkavan metsästyskauden kanalintujen metsästysajat päätetään ja päivitetään elokuussa, josta syystä jokaisen tulee  tarkistaa metsäkanalintujen lopulliset metsästysajat ennen jahtia Riistakeskuksen sivuilta syyskuussa ennen metsälle menoa. Mahdollisista pyyntiaikojen muutoksista tiedotetaan riistakeskuksen nettisivuilla ja uutisoidaan ko. medioissa.

 

Noudatettavat metsästysajat: Riistakeskuksen ilmoittamat metsästysajat. Jäsenellä on oikeus ampua kolme kanalintua per jäsen, koppelo on rauhoitettu.

Johtokunnan esitys hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen päätökseksi.

 

Rauhoitusalueet ja rajoituksett:

Päätettiin, että rauhoitusalueena säilyy edelleen valtatie 23:n ja vanhan Keuruuntien välinen alue. Vanha maantie kuuluu rauhoitusalueeseen. Vt 23:n ja vanhantien välinen Haukilammentie on rauhoitusalueen itärajana, jonka itäpuolisella alueella saa metsästää seuralle vuokratuilla alueilla. Rauhoitus ei koske pienpetojen luokkupyyntiä.

Karhuniemen mökkialue rauhoitetaan vesilintumetsästykseltä

Sorsastuksessa tulee muistaa, että Sorsastus ja muukin metsästys on kielletty Vaissinjärvellä ja Vaissin kartanon alueella Siltasalmen sillan pielestä länteen aina Vaissinsalmeen saakka.

Riihossa Vaissin aukeaan rajoittuva alue mukaanlukien Ylisenjärven vesialue  rauhoitetaan sunnnuntaiaamujen osalta klo 12.00 saakka kyyhkyn-, sorsan-, että myös varislintujen metsästykseltä. Näin saadaan aamuvarhaiseen ajoittuvaa meluhaittaa vähennettyä.

Tyrisevän rannassa Niemelän maalla oleva kosteikko on rauhoitettu metsästykseltä maanomistajan päätöksellä

 

Riistan rauhoitukset: Noudatetaan valtakunnallisia, asetuksen mukaisia metsästysaikoja ja rauhoituksia. Naarasmetso eli koppelo on kuitenkin rauhoitettu seuran omalla päätöksellä.

 

Riistakiintiöt: Päätettiin, että kokonaisriistakiintiö on kolme metsäkanalintua per jäsen. Metsojen hengen säästämistä suositellaan kuitenkin edelleen. Metsäjänistä ja rusakkoa ei ole kiintiöity. Jäniksen ja rusakon vierasmetsästykseen tarvitaan kuitenkin normaalisti vieraskortti.

 

Istutettujen fasaanien metsästys: Istutettuja fasaaneja saa metsästää koiran koulutustarkoituksessa maksamalla etukäteen seuran tilille 50 € per 3 lintua hintaisen fasaaniluvan. Todettiin että Peräisen kartanon alueilla on ollut kohtalaisen hyvin fasaanihavaintoja.

 

Vieraalle on ostettavissa lintukoiran kouluttamiseen 20 euron hintainen kausikoulutuslupa, joka ei oikeuta kuitenkaan lintujen ampumiseen.

 

Vieraskorttimenettely: Vieraskorttien määrä ei rajoiteta, mutta isännällä saa olla samanaikaisesti enintään 5 vierasta/päivä. Vieraslupa tulee lunastaa maksamalla suoritus seuran tilille pankissa, nettipankissa tai Leppälän kahviossa ennen metsälle menoa. Vieraslupien hinnat ovat 10 euroa /lupavrk  => kanalintukauden loppuun, jonka jälkeen 29.2.2020 saakka 5 euroa/lupavrk. Vieraskortilla pyydetty saalis lasketaan isännän kiintiöön.

Pienpetopyyntiin tai -jahtiin ei tarvitse vieraskorttia, mutta isännän (seuran jäsen) tulee olla aina mukana.

 

6. Koiran koulutus alueella 20.8. jälkeen

Jos koiraa koulutetaan alueella 20.8.–1.9. tai hirvikoiraa myöhemmin syksyllä, tulee varmistua, että koulutukseen on lupa maanomistajalta. Hirvikoiran koulutuksen osalta tulee lupa sopia myös kyseisen alueen hirvenmetsästysoikeuden omaavan seurueen kanssa.

 

7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat

Keskusteltiin kyttäyskopista ja sen käytöstä. Käyttöaste on ollut kohtalaisen vähäistä ja enemmänkin innokkaita mahtuisi kytistelemään.