HAAPAMÄEN METSÄSTYSSEURA RY                              PÖYTÄKIRJA

Haapamäki                                                                      15.08.2010

 

PÖYTÄKIRJA SÄÄNTÖMÄÄRÄISESTÄ KESÄKOKOUKSESTA 2010

 

Paikka: Pirjonkankaan maja 15.08.2010 klo 15:00 alk

Osallistujat: 41 henk, erillinen liite

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Kaarlo Arppe avasi kokouksen. Puheenjohtaja toivotti runsaan nelikymmenpäisen kokousväen tervetulleeksi kokoukseen.

Puheenjohtaja muistutti, että kohta alkavassa sorsanmetsästyksessä metsästäjät ovat jälleen muutaman päivän ”näyteikkunassa”, koskapa metsästys tapahtuu usein asutuilla rannoilla talojen ja mökkien naapurustossa. Hyvien tapojen noudattaminen korostuu etenkin ensimmäisten päivien aikana. Myös metsäautoteden käytössä tulee muistaa noudattaa pidättyväisyyttä ja ajoneuvot tulee pyrkiä pysäköimään tien sivuun näkymättömästi.

Riistakolmiolaskenta järjestettiin suunnitelmasta poiketen jo heinäkuun puolella. Laskenta-ajan muutos jäi hieman huonolle tiedottamiselle, mutta otetaan tapahtumasta opiksi seuraavana vuotena.

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin seuran puheenjohtaja KaarloArppe. Kokouksen sihteeriksi valittiin Pekka Koski. Pöytäkirjantarkastajiksi ja  ääntenlaskijoiksi valittiin Esa Lepoaho ja Martti Arppe.

3. Kokouksen laillisuus / päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksesta oli tiedotettu toimintasuunnitelmassa ja muistutettu viikkoa ennen S-K-sanomissa, jolta osin kokous oli päätösvaltainen.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys (esityslista liitteenä)

5. Jäsenten ja vieraiden oikeudet harjoittaa metsästystä seuran vuokraamilla alueilla:

Riistakolmiolaskenta Riistakolmiovastaava Niko Lampinen esitti kolmiolaskennan tuloksia ja esitti lopuksi, että laskenta-aika määritettäisiin tehtäväksi tulevina vuosina 10. elokuuta mennessä. Jari Turunen kommenhtoi lintukantoja totetamalla kanalintujen määrän yleensä aika heikoksi, josta syystä syksyn metsästysaikojen lyhyentäminen on hyvin perusteltua. 

Metsästysajat: Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti, että metsästysaikojen suhteen noudatetaan valtakunnallisia, asetuksen mukaisia aikoja.

Rauhoitusalueet:

Päätettiin, että rauhoitusalueena säilyy edelleen valtatie 23:n ja vanhan Keuruuntien välinen alue. Vanha maantie kuuluu rauhoitusalueeseen. Vt 23:n ja vanhantien välinen Haukilammentie on rauhoitusalueen itärajana, jonka itäpuolisella alueella saa siis metsästää. Rauhoitus ei koske pienpetopyyntiä.

Riihossa on rauhoitettu nk Riihosen kartanon alue joka rajoittuu: Etelässä Riihijärvi – Väärisjoki, Lännessä Korpiniitty – Riitaniitty, Pohjoisessa Moisio – Kiviaho, Idässä Vaissin tilan raja

Sorsastuksen suhteen ei ole tullut muutoksia metsästysalueisiin. Sorsastuksessa tulee muistaa, että Sorsastus ja muukin metsästys on kielletty Vaissinjärvellä ja kartanon alueella Siltasalmen sillanpielestä länteen aina Vaissinsalmeen saakka.

Riistan rauhoitukset: Metsästysseura ei rauhoita seuran vuokraamilla mailla mitään lajia (noudatetaan valtakunnallisia, asetuksen mukaisia rauhoituksia).

Juhani Pessinen esitti, että johtokunta valtuutettaisiin ilman ylimääräistä yleistä kokousta rajoittamaan tarvittaessa metsästystä myös kesken jahtikauden, jos tilanne niin edellyttää. Esitys hyväksyttiin.

Riistakiintiöt: Päätettiin, että kokonaisriistakiintiö säilyy 20 pisteessä / jäsen. Kaadetun riistan pisteet muodostuvat seuraavasti: jänis 2 pist, teeri 5 pist, pyy 2 pist. Yhden metson saa jäsen niin halutessaan ampua(ei lasketa pisteisiin), mutta metsojen hengen säästämistä suositellaan. Rusakkoa ei lasketa riistakiintiöön.Viime vuoden käytännön mukaisesti kanalintuja saa metsästää enintään 10 pisteen edestä.

 

Vieraskorttimenettely: Päätettiin, että vieraskorttien määrää ei rajata. Vieraslupa tulee lunastaa ennen metsälle menoa joko Leppälän kahviosta, tai maksamalla suoritus (10 euroa/lupavrk elokuu => 15. lokakuuta,  jonka jälkeen 5 euroa/lupavrk) seuran tilille pankissa tai nettipankissa.

6. Koiran koulutus alueella 20.08. jälkeen

Jos koiraa koulutetaan alueella 20.08. – 01.09., tulee varmistua, että koulutukseen on lupa maanomistajalta. Hirvikoiran koulutuksen osalta tulee lupa sopia ao hirvenmetsästysoikeuden omaavan seurueen kanssa.

7. Tiedotusasiat

Toimintasuunnitelman mukainen sorsastustapahtuma järjestetään kyyhky-+ sorsastustapahtumana: Aloitetaan kyyhkynmetsästyksellä 22.08. n klo 14, saunotaan kännikodalla ja jatketaan tapahtumaa iltalennon merkeissä rantakaislikoissa. Kokoontuminen lintutornilla klo 13:30. Tapahtuman yhteyshenkilönä toimii Timo Mäkinen 041 436 7571 (ruokailun takia ennakkoilmoittautuminen). Seura tarjoaa iltapäivä-kahvit, saunan ja iltapalan, saunajuomat jokainen varaa itse mukaan. Tiedusteltaessa osanottajamäärää kokousväeltä tilaisuuteen osallistunee noin 20 henkilöä.

Keuruun Haulikkomies-kilpailu on   04.09.2010 klo 10.00.

  • HMS järjestelyvastuussa, talkoolaisia tarvitaan puolisen tusinaa
  • kilpasarja + metsästäjäsarja
  • ammutaan 25 kiekkoa metsästysamm + 25 kiekk  metsästystrap
  • kaikki sarjat lajissaan osallistuvat samaan kilpailuun ns. tasoituskiekkoperiaatteella. Tasoitukset ovat:S16+4  M20+1,   M+0,     M50+1,   M60+2,    M70+3,   N20+3,    N+2   N50+3

Seuran ampumakilpailut järjestettiin toimintasuunnitelman mukaisesti välittömästi kesäkokouksen jälkeen, tulokset liitteenä.

Seuran nettisivut on päivitetty. Ylläpidosta vastaa johtokunta. Sihteerille voi toimittaa esim ajankohtaisia uutistietoja tai metsästykseen liittyviä kuvia kuvapankkiin tallennettavaksi. Myöskin jäsenien kirjoittamat erätarinat ovat tervetulleita.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen