OTTEITA KESÄKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJASTA 2014

 

Paikka: Pirjonkankaan maja 03.08.2014

 

Osallistujat:  34  henk, erillinen liite

1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Antti Niemelä avasi kokouksen. Puheenjohtaja toivotti kokousväen tervetulleeksi kokoukseen. Puheenjohtaja esitteli avauspuheenvuorossaan eräseuralle yhteistyötarjousta, jonka mukaisesti kerran vuodessa Niemelän talossa tehtävää talkookertaa vastaan eräseura saa ruokintaviljaa 1000 kg vesilintujen evääksi. Kellään ei ollut tehtyä esitystä vastaan, joten talkoot aloitettaneen Niemelän isännän niin ilmoittaessa. PJ muistuttti vuosikokouksessa keskustellusta ja johtokunnan tekemästä linjauksesta, jonka mukaan alle 15 vuotias metsästykseen tutustuja ei tarvitse vieraskorttia toimiessaan vastuuhenkilön ohjauksessa ja valvonnassa seuran alueella. Puheenjohtaja ilmoitti, että Ville Raussi on valittu seuran varsinaiseksi jäseneksi.   

2. Kokouksen toimihenkilöiden valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Niemelä, sihteeriksi valittiin Timo Mäkinen. Pöytäkirjantarkastajiksi ja samalla ääntenlaskijoiksi valittiin Veli Kiviaho ja Mika Ratalahti.

3. Kokouksen laillisuus / päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokouksesta oli tiedotettu toimintasuunnitelmassa ja muistutettu S-Keuruu-lehdessä, jolta osin kokous oli päätösvaltainen.

4. Kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys (esityslista liitteenä)

5. Metsästysjärjestelyt tulevana jahtikautena /Jäsenten ja vieraiden oikeudet harjoittaa metsästystä seuran vuokraamilla alueilla:

Riistakolmiolaskenta: Riistakolmiolaskenta järjestettiin 30.07. Kanalintuhavaintoja oli kaikkiaan varsin hyvin; kymmenen kappaletta. Reitin varrelta tavattiin seitsemän metsoa ja kolme teertä. Nähdyt metsot olivat ukkometsoja, mutta siitä ei ollut varmuutta, oliko kyseessä tämän kesän poikue. Lämmin sää pakottaa lintupoikueet hakeutumaan peitteisiin paikkoihin, josta syystä kanalintujen määrä selviää jälleen vasta metsästyskauden alkaessa. Alkavan metsästyskauden kanalintujen metsästysajat päätetään ja päivitetään elokuun lopulla, josta syystä Suomen Riistakeskus kehottaa tarkistamaan metsäkanalintujen lopulliset metsästysajat sivuiltaan syyskuussa. Mahdollisista pyyntiaikojen muutoksista tiedotetaan riistakeskuksen nettisivuilla ja uutisoidaan ao medioissa.

Metsästysajat: Päätettiin johtokunnan esityksen mukaisesti, että metsästysaikojen suhteen noudatetaan valtakunnallisia, asetuksen mukaisia aikoja. Ajat löytyvät mm Suomen Riistakeskuksen nettisivuilta, tarkista kanalintujen osalta syyskuussa.

Rauhoitusalueet ja rajoitukset: Päätettiin, että rauhoitusalueena säilyy edelleen valtatie 23:n ja vanhan Keuruuntien välinen alue. Vanha maantie kuuluu rauhoitusalueeseen. Vt 23:n ja vanhantien välinen Haukilammentie on rauhoitusalueen itärajana, jonka itäpuolisella alueella saa metsästää seuralle vuokratuilla alueilla. Rauhoitus ei koske pienpetojen luokkupyyntiä.

Sorsastuksessa tulee muistaa, että Sorsastus ja muukin metsästys on kielletty Vaissinjärvellä ja Vaissin kartanon alueella Siltasalmen sillan pielestä länteen aina Vaissinsalmeen saakka.

Päätettiin, että Riihossa Vaissin aukeaan rajoittuva alue ml Ylisen järven vesialue  rauhoitetaan sunnnuntaiaamujen osalta klo 12.00 saakka sekä kyyhkyn-, että sorsan metsästykseltä. Näin saadaan aamuvarhaiseen ajoittuvaa meluhaittaa vähennettyä.

Tyrisevän rannassa Niemelän maalla oleva kosteikko on rauhoitettu metsästykseltä maanomistajan päätöksellä

Riistan rauhoitukset: Mestsästysseura noudattaa valtakunnallisia, asetuksen mukaisia metsästysaikoja ja rauhoituksia.

Riistakiintiöt: Päätettiin, että kokonaisriistakiintiö säilyy entisellään 20 pisteessä / jäsen. Kaadetun riistan pisteet muodostuvat seuraavasti: teeri 6 pist, pyy 2 pist. Yhden ukkometson saa jäsen niin halutessaan ampua(ei lasketa pisteisiin), mutta metsojen hengen säästämistä suositellaan. Metsäjänistä ja rusakkoa ei lasketa riistakiintiöön.

Jäniksen ja rusakon vierasmetsästykseen tarvitaan kuitenkin normaalisti vieraskortti.

Kokouksessa keskusteltiin myös naarasteerien säästämisestä metsästykseltä. Koska tehdyt teeripoikuehavainnot tukevat naarasteerien säästöajatusta, kokous päätti suosittaa jäsenilleen metsästyksen kohdistamista nuoriin ukkoteeriin mikäli Tapio tarjoaa teeren pudotukseen tulevana syksynä mahdollisuuden

Istutettujen fasaanien metsästys: Vaissin aukealle istutettuja fasaaneja saa metsästää koiran koulutustarkoituksessa maksamalla etukäteen seuran tilille 50 €/3 lintua hintaisen fasaaniluvan.

Vieraalle lintukoiran kouluttamiseen on ostettavissa 20 €uron hintainen kausikoulutuslupa, joka ei oikeuta lintujen ampumiseen.

Seura hankkii ammuttujen lintujen tilalle täydennystä maksuista kertyvillä varoilla. Pari vuotta sitten aloitettua fasaanien hankintaa jatketaan toistaiseksi.

Vieraskorttimenettely: Päätettiin, että vieraskorttien määrä ei rajoiteta, mutta isännällä saa olla samanaikaisesti enintään 5 vierasta. Vieraslupa tulee lunastaa ennen metsälle menoa joko Leppälän kahviosta, tai maksamalla suoritus seuran tilille pankissa tai nettipankissa. Vieraslupien hinnat ovat 10 euroa /lupavrk  => kanalintukauden loppuun (31. lokakuuta),  jonka jälkeen 28.02.2015 saakka 5 euroa/lupavrk. Vieraskortilla pyydetty saalis lasketaan isännän kiintiöön.

Pienpetopyyntiin tai-jahtiin ei tarvitse viraskorttia, mutta isäntä(seuran jäsen) tulee olla aina mukana.

6. Koiran koulutus alueella 20.08. jälkeen

Jos koiraa koulutetaan alueella 20.08. – 01.09. tai hirvikoiraa myöhemmin syksyllä, tulee varmistua, että koulutukseen on lupa maanomistajalta. Hirvikoiran koulutuksen osalta tulee lupa sopia ao hirvenmetsästysoikeuden omaavan seurueen kanssa.

7. Tiedotusasiat

Toimintasuunnitelman mukainen kyyhky-+ sorsastustapahtuma järjestetään la 23.08: Kokoontuminen lintutornilla klo 14:30, jonka jälkeen aloitetaan kyyhkynmetsästyksellä n klo 15 Klo 17 alkaen kahvitellaan, saunotaan ja ruokaillaan Kännikodalla Erkki Inkiläisen asiakkaana. Tapahtuma jatkuu iltalennon merkeissä rantakaislikoissa. Yksi iltalentolupa kodan sorsa-altaalle ratkaistaan mustaruutiaseampumakilpailun perusteella.

Tapahtuman yhteyshenkilönä toimii sihteeri ja puheenjohtaja 041 436 7571/ 045 127 3226 (ruokailun takia SITOVA ennakkoilmoittautuminen). Seura tarjoaa iltapäivä-kahvit, saunan ja iltapalan, saunajuomat jokainen varaa itse mukaan. Tiedusteltaessa osanottajamäärää kokousväeltä tilaisuuteen osallistunee noin 20 henkilöä.

Seuran jäsen voi niin halutessaan tuoda tilaisuuteen myös vieraan/perheen jäsenen. Isäntä maksaa tällöin vieraansa ruokailut. Vieraan osuus laskutetaan jälkikäteen seuran toimesta.

Seuran haulikkoampumakilpailut järjestettiin toimintasuunnitelman mukaisesti välittömästi kesäkokouksen jälkeen.

Hirviammuntakilpailut pidetää seuran ampumavuorolla ti 19.08. klo 17.30 alkaen

8. Kokouksen päättäminen