HAAPAMÄEN METSÄSTYSSEURA ry                        PÖYTÄKIRJA

Talvikokous                                                                    21.02.2010

 

Paikka           : Haapamäen Osuuspankki kokoustila klo 18.30

Paikallaolijat  : eri liite yht 38  henkilöä

 

1. KOKOUKSEN AVAUS

 

Seuran puheenjohtaja Kaarlo Arppe avasi kokouksen ja toivotti tuvan täyteisen kokousväen tervetulleeksi talvikokoukseen. Arppe totesi avauspuheenvuorossaan, menneen toimintakauden olleen toiminnan täyteinen ja kuluneen ilman suurempia yllätyksiä. Jäsenmäärässä ei ole tapahtunut suuria muutoksia, neljä uutta jäsentä on hyväksytty vuoden aikana seuraan. Kuluneen kauden pienriistanmetsästystä varjosti metsäkanalintukantojen romahtaminen jo toisen perättäisen epäonnistuneen pesinnän seurauksena. Puheenjohtaja kertoi vilkkaan toimintakauden kuluneen työn merkeissä. Viisitoista vuotta puheenjohtajana ollut Arppe kehaisi menneen kauden johtokuntaa sopuisaksi ja toimintakyiseksi. Puheenjohtajanakin Arppe lupasi vielä, jos parempaa mistä ei löydy tilalle.

2. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Pessinen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Timo Mäkinen

3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi ja valittiin Esa lepoaho ja Jari Lepoaho. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat myös ääntenlaskijoina.

4. KOKOKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin, että kokous oli kutsuttu sääntöjen mukaisesti koolle ja kokous oli siten päätösvaltainen. Kokouskutsu julkaistiin edellisviikon S-K:ssa.

5. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin kokouksessa jaettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi, liite 1.

 

6. EDELLISEN KAUDEN TOIMINTAKERTOMUKSEN KÄSITTELY
Seuran sihteeri esitti toimintakertomuksen. Toimintakertomus liitteineen hyväksyttiin yksimielisesti, liite2.

7. V 2009 TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Sihteeri Timo Mäkinen esitti seuran tilit, tilinpäätöksen ja tilintarkastajien lausunnon. Tilintarkastajat puolsivat lausunnossaan tili-ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tilinpäätös ei aiheuttanut keskustelua. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin yksimielisesti tilivelvollisille.

8. V 2010 TOIMINTASUUNNITELMA

Timo Mäkinen esitteli v 2010 toimintasuunnitelman pääkohdat toimintakalenterin muodossa. Keuruun rhy:n ratavuorojen päivämäärät eivät olleet vielä tarkasti tiedossa, josta syystä kokouksessa esitetyt ammuntavuorot olivat viime vuoden ohjelman pohjalta tehty suunnitelma. Tarkistetut päivät ilmoitetaan jäsentiedotteessa maaliskuun alussa.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoin esityksen mukaisesti, liite3.

9. V 2010 TULO- JA MENOARVIO

Käsiteltiin johtokunnan esitys v 2010 tulo- ja menoarvioksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

10. JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN  VALINTA

Kaarlo Arppe valittiin jatkamaan puheenjohtajana yksimielisesti.

11. JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VAALI EROVUOROISTEN TILALLE

Erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle valittiin Mika Väle, Antti Niemelä ja Jouni Sirviö. Ari Kakkurille myönnettiin ero johtokunnasta henkilökohtaisista syistä. Tilalle valittiin Jari Lepoaho.

12. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Eräseuran tilintarkastajiksi valittiin edelleen Tuomo Mäenpää ja Erkki Peräinen, varalle Tuomas Niemelä ja Tuomo Riihonen.

13. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET MAKSUT

Hyväksyttiin johtokunnan esitys sääntömääräisistä maksuista. Muut maksut hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti:

 • vuosijäsenmaksu                                                          35 €
 • liittymismaksu                                                             150 €
 • kannatusjäsenmaksu                                                    10 €
 • vieraskorttimaksu                                                         10/5 € (elo-lokakuu =>loppuk)
 • pienpetovieraslupa                                                       ei maksua
 • saalis- / toimintailmoituksen laiminlyönti                           25€
 • vahvistettujen toimintapisteiden raha-arvo                          2€/piste
 • maksukehoitusmaksun suuruus (käsittelykulut)                5€

14. TOIMINTAJAOKSET JA KOKOUSEDUSTAJAT V 2010

 • kennelejaos: Paavo Lehtinen, Jouni Sirviö, Jukka Savonmäki, Pauli Kangasniemi, Terhi Forss ja Markku Laukkanen
 • ampumajaos: Antti Niemelä, Pekka Koski, V-M Hyvönen, Jussi Hyödynmaa, Kaarlo Arppe, Ari Kakkuri
 • pienpetojaos: Seuran johtokunta organisoi toiminnan
 • seuraa edustaa piirin vast kokouksissa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT/ TIEDOTUSASIAT

 • Hyväksyttiin johtokunnan esitys, matka- ja puhelinkulujen korvausmenettelystä, jolla puheenjohtajalle ja sihteerille korvataan matka- ja puhelinkuluina jäsenmaksun suuruinen kuluerä vuodessa. Muut vastaavat korvaukset suoritetaan perusteltua laskua vastaan.

16. PALKITSEMINEN

Jaettiin ampumakilpailujen palkinnot. Tulokset ovat toimintakertomuksessa liitteenä, Liite 2.

Määräaikaan ilmoitettujen toimintapisteiden perusteella parhaana palkittiin lahjakortilla tällä kertaa Risto Jyväsjärvi.

Riistanhoidon ja erityisesti pienpetojen ahkeria pyytäjiä palkittiin kahdella kanuloukulla Martti Arppe ja Markku Laukkanen (seura hankkii ja palkitut saavat vuoden käyttöoikeuden). Laatikon savikiekkoja saivat Niko Lampinen ja Kyösti Makkonen

PAAVALIN PYTTY ”vuoden koira” kiertopalkinto ojennettiin Paavo Lehtiselle. Paavon ja NERON saavutukset on eritelty  toimintakertomuksessa.

17. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokouksen pj päätti kokouksen.