HAAPAMÄEN METSÄSTYSSEURA ry                        PÖYTÄKIRJAN OTTEITA

Talvikokous                                                            24.02.2013

Paikka           : Haapamäen Seudun Osuuspankki klo 12.00 – 14.15

Paikallaolijat  : yht 28   henkilöä

 1. KOKOUKSEN AVAUS

Seuran puheenjohtaja Antti Niemelä avasi kokouksen ja toivotti tuvan täyteisen kokousväen tervetulleeksi talvikokoukseen. Niemelä kertoi, että toimintakausi on ollut varsin perinteinen. Uutena asiana toteutettiin fasaanien hankinta Vaissin peltoaukealle. Fasaaneja on ruokittu vuoden vaihteen vaihteen jälkeen kolmella automaatilla, jotka sijaitsevat Markku Lehdon pihapiirissä ja maiden ympärillä.

Ennen varsinaisen kokouksen alkua jaettiin ampumakilpailujen palkinnot. Tulokset ovat toimintakertomuksessa. Samassa yhteydessä muistettiin myös Paavo Lehtistä ja koiraansa NEROA hyvän ajokoemenestyksen johdosta. Tarkemmat perustelut löytyvät toimintakertomuksesta.

 2. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ari kakkuri

Kokouksen sihteeriksi valittiin Timo Mäkinen

 3. ÄÄNTENLASKIJOIDEN JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Pöytäkirjantarkastajiksi ja valittiin Mika Ratalahti ja Pekka Sotku. Pöytäkirjan tarkastajat valittiin toimiman myös ääntenlaskijoina.

 10. JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN  VALINTA

Antti Niemelä valittiin puheenjohtajaksi yksimielisesti.

 11. JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VAALI EROVUOROISTEN TILALLE

Erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle valittiin Marko Pättöjeff, Risto Jyväsjärvi ja Jari Lepoaho.

12. TOIMINNAN TARKASTAJIEN VALINTA

Eräseuran toiminnan tarkastajiksi valittiin Pauli Viitanen ja Jimmy Karppinen, varalle Tuomo Riihonen.

13. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET MAKSUT

Hyväksyttiin johtokunnan esitys sääntömääräisistä maksuista. Muut maksut hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaisesti:

 • vuosijäsenmaksu                                                                  35 €               *)
 • liittymismaksu                                                                      150 €             *)
 • kannatusjäsenmaksu                                                            10 €               *)
 • vieraskorttimaksu                                                                 10/5 € /vrk    **)
 • pienpetometsästyksen vieraslupa                                          ei maksua      *)
 • saalis- / toimintailmoituksen laiminlyönti                                 25€                *)
 • vahvistettujen toiminta- /rhpisteiden raha-arvo                        2€/piste         *)
 • maksukehoitusmaksun suuruus (käsittelykulut)                       5€                  *)

 • toimintapisteitä (riistanhoito/muu pisteytetty toiminta)              40 pist/kausi

*) johtokunnan esitys, **) linnustuksen päätyttyä 5€

14. TOIMINTAJAOKSET JA KOKOUSEDUSTAJAT V 2012

 • kennelejaos: Pekka Sotku, Paavo Lehtinen, Jukka Savonmäki, Markku Laukkanen, Timo Mäkinen
 • ampumajaos: Marko Pättöjeff, Antti Niemelä, Jussi Hyödynmaa, Kaarlo Arppe, Ari Kakkuri, Ville Mäkinen
 • seuraa edustaa piirin vast kokouksissa yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Pj Antti Niemelä esitti, että seuralle hankittaisiin kerralla isompi erä rehuviljaa vesilintujen ja fasaanien ruokintaan Tyrisevän varastolle. Pj valmistelee asiaa ja antaa lisätietoa.

Keskusteltiin suurpetojahtiin osallistumisen mahdollisuudesta Keuruun alueella. Päätettiin, että johtokunta valmistelee suunnitelman / esityksen, jolla suurpetojahteihin halukkaat saisivat nykyistä enemmän ja helpommin tarvittavaa tietoa Keuruun seudulla kulloinkin järjestettävistä jahdeista ja mahdollisuudesta osallistua niihin ampujana. Asiaan palataan kesäkokouksessa.