HAAPAMÄEN METSÄSTYSSEURA ry                        PÖYTÄKIRJAN OTE

 

Talvikokous                                                                    28.02.2016

 

Paikka           : Haapamäen höyryveturipuisto Klo14.00 –

 

Paikallaolijat  : eri liite yht 30  henkilöä

 

1. KOKOUKSEN AVAUS

 

Seuran puheenjohtaja Antti Niemelä avasi kokouksen ja toivotti tuvan täyteisen kokousväen tervetulleeksi talvikokoukseen. Mennyt kausi oli seuran toiminnan 80-vuotissen toiminnan juhlavuosi, mutta mahtui matkalle juhlan lisäksi myös ikävämpiä tapahtumia. Kolme jahtiveljeä sai kutsun autuaammille metsästysmaille, josta syystä kokouksen alussa hiljennyttiin hetkeksi poisnukkuneitten jahtiveljien (Kari Salkinoja, Jari Turunen ja Esa Lepoaho) muistoksi.

Muutoin toimintakausi oli varsin perinteinen. Kahdet uudet kasvot ovat tulleet toimintaan mukaan, jotenka kokonaisjäsenmäärä on suunnilleen ennallaan.

 

Ennen varsinaisen kokouksen alkua jaettiin Paavalin Pytty Ville ja Timo Mäkisen osoitteeseen Lehti-Paavalin Pellen palkintohyllylle. Pelle ajoi toisen ykköstuloksensa syksyllä Jämsässä.

 

2. KOKOUKSEN TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Pessinen

Kokouksen sihteeriksi valittiin Timo Mäkinen

 

6. EDELLISEN KAUDEN TOIMINTAKERTOMUKSEN KÄSITTELY

Seuran sihteeri esitti toimintakertomuksen. Toimintakertomus liitteineen hyväksyttiin  yksimielisesti ilman muutoksia, liite2.

 

8. V 2016TOIMINTASUUNNITELMA

Puheenjohtaja A Niemelä esitteli v 2016 toimintasuunnitelman pääkohdat toimintakalenterin muodossa.

Uutena tapahtumana on suunnitelmissa nk isännän-talkoot, joista metsästysseura saa palkaksi rehuviljaa riistaan ruokintaan. Tarkoituksena on myös tällä tavoin lisätä kanssakäymistä maanomistajien kanssa. Kauden aikana on kolmet suuremmat talkoot: Pirjonkankaan ratatalkoot toukokuun alussa, SML:n ampumakilpailut toukokuun lopulla ja isännän talkoot ( pvm avoin). Mahdollisesti järjestetään myös loukuntekotalkoot kevään kuluessa.  

Keuruun rhy:n ratavuorojen päivämäärät eivät olleet vielä tarkasti tiedossa, josta tarkistetut päivät ilmoitetaan jäsentiedotteessa sekä nettisivuilla.

Toimintasuunnitelmaa täydennettiin joidenkin ampumakilpailujen olemassa olevilla tiedoilla. Pilkkikilpailujen päivä päätettiin pääsiäislauantaiksi 26.03. ( 10.00 - 14 )

Keskusteltiin seuran nettisivujen päivittämisestä. Jimmy Karppinen lupautui päivittämään sivujen sisältöä. Tietokulma ky ei vastaa sisällöstä, ainoastaan sivujen toiminnasta ja käyttöliittymän ulkoisesta asusta. Jimmy Karppiselle voi toimittaa mm kuvia, erätarinoita, videoita tms muuta kiinnostavaa materiaalia.

Toimintasuunnitelma hyväksyttiin muutoin esityksen mukaisesti, liite3.

 

 

 

 

 

10. JOHTOKUNNAN PUHEENJOHTAJAN  VALINTA

Antti Niemelä valittiin puheenjohtajaksi yksimielisesti.

 

 

11. JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VAALI EROVUOROISTEN TILALLE

Erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle valittiin Jimmy Karppinen, Hannu Järvinen, ja Hannu TT Järvinen.

 

 

 

 

14. TOIMINTAJAOKSET JA KOKOUSEDUSTAJAT V 2016

 

  • kennelejaos: Juhani Papinaho,  Paavo Lehtinen, Jukka Savonmäki, Markku Laukkanen, Timo Mäkinen, Ville Mäkinen
  • ampumajaos: Marko Pättöjeff, Antti Niemelä, Jussi Hyödynmaa, Kaarlo Arppe, Ari Kakkuri, Ville Mäkinen
  • seuraa edustaa piirin vast kokouksissa yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri

 

 

15. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Pj Antti Niemelä esitti, että seuralle hankittaisiin/kunnostetaisiin kyttäyskoppi ja riistakamera, jolla saataisiin dokumentoituja havaintoja liikkuvista otuksista. Asia jätettiin hautumaan ja otetaan myöhemmin esille.

Keskusteltiin Keuruun uuden ampumaratahankkeen (Varuskunnan entinen rata) tilanteesta. Asiasta on liikkeellä hieman ristiriitaiskin tietoa, mutta eräseura seuraa tilannetta ja toimii jo tehtyjen päätösten hengessä (ollaan mukana tukemassa hanketta).
Lopuksi puheenjohtaja tiedotti uusista maanvuokra-aluenäkymistä, mutta niiden yksityiskohdat esitellään vasta heinäkuun kesäkokouksessa. Uudet jahtikartat päivitetään kesäkokoukseen, jonka jälkeen kannattaa tulostaa uusi kartta vuokra-alueista, tai katsoa seuran nettisivuilta ao kohdassa.

 

 

16. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Kokouksen pj päätti kokouksen.